Visie

In de praktijk functioneert een maatschap veelal als een praktische, maar ook minimalistische ondernemingsvorm, die er vooral op gericht is de zelfstandige beroepsbeoefening te faciliteren. De voordelen van een kwalitatief rijkere onderlinge samenwerking worden daardoor vaak onvoldoende gezien en benut. Als ervaren teamontwikkelaars zien wij deze geweldige potentie wél en zijn wij gedreven deze zichtbaar te maken en van toegevoegde waarde te laten zijn. Zowel voor de maatschap, de individuele partners, als voor de medewerkers.

Ons aanbod

Als gedreven Maatschapsontwikkelaars verzorgen wij maatwerktrajecten voor kantoren die meer rendement willen halen uit de onderlinge samenwerking en die bereid zijn te investeren in de groei en continuïteit van de maatschap. Afhankelijk van de vraag richten we ons daarbij o.a. op thema’s als ambitie, business development, rol- en taakverdeling, besluitvorming, onderlinge communicatie, bedrijfsvoering, cultuur, sfeer, persoonlijke ontwikkeling, etc.

Voor wie wij werken

Wij helpen maatschappen die:

  • De noodzaak zien om zich in de huidige markt meer als team te manifesteren
  • Meer waarde willen halen uit hun onderlinge samenwerking
  • Prettiger en constructiever met elkaar willen samenwerken
  • Op zoek zijn naar meer voldoening en ruimte voor persoonlijke groei
  • Nieuwsgierig zijn naar het verborgen potentieel binnen de maatschap

Wie zijn wij?

De Maatschapsontwikkelaars is een initiatief van twee bevlogen coaches. Beiden met een juridische achtergrond en brede expertise en ervaring op het gebied van teamontwikkeling. Die brengen wij samen ten behoeve van het specifieke marktsegment van maatschappen en partnerorganisaties voor advocatuur en notariaat en andere professionele dienstverleners.

Geïnteresseerd? Neem rechtstreeks contact op met een van ons: